franšais nederlands

BELANGRIJKE INFORMATIE OMTRENT MYCARENET

MyCareNet pour Dentistes

Belangrijke informatie omtrent MyCareNet

1. Wat is MyCareNet?

Dankzij MyCareNet zal u de verzekerbaarheid van de patiënt direct online kunnen opvragen. In een latere fase zullen er nog nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen. De patiënt wordt geïdentificeerd op basis van zijn rijksregisternummer. Dit staat geregistreerd op zijn of haar eID-kaart. Indien de patiënt zijn eID-kaart niet bij zich heeft, kunt u de verzekerbaarheid opvragen op basis van het rijksregisternummer dat u eerder in uw computersysteem hebt opgeslagen. Eventueel kunt u dit nummer ook terugvinden op de kleefvignetten die nog steeds in omloop zijn.

MyCareNet wordt reeds gebruikt in andere sectoren (sinds 2009). Indien u graag meer informatie wenst omtrent MyCareNet in het algemeen verwijzen wij u graag door naar volgend filmpje:
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/videos/film-mycarenet/start.htm

2. Wat zijn de voordelen van MyCarenet?

Dankzij het MyCareNet-portaal zal u de verzekerbaarheid van de patiënt direct online kunnen opvragen. In een latere fase zal u wellicht gebruik kunnen maken van andere, bijkomende functionaliteiten.

MyCareNet wil de administratieve procedures vereenvoudigen en toegevoegde waarde leveren voor zowel de zorgverleners als voor hun patiënten. Door de automatische integratie van de gegevens, zal dit een aanzienlijke beperking geven van het aantal facturatieverwerpingen. Dit is met name belangrijk voor alle verstrekkingen die u volgens de derde betalersregeling uitvoert of gaat uitvoeren.

3. Voor wie ?

Deze toepassing is momenteel toegankelijk voor verpleegkundigen, groeperingen van verpleegkundigen, rusthuizen, laboratoria, apothekers en hun volmachthouders, geneesheren en tandartsen.

Belangrijke opmerking: MyCareNet is ontwikkeld door de verzekeringsinstellingen van het RIZIV. Net zoals bij de SIS-kaart zijn de andere instellingen die tegemoetkomen in de medische kosten, NIET bij MyCareNet betrokken.  Het betreft hier het NIOOO, de Belgische Militaire Medische Dienst, de Federale Politie en het OCMW.

4. Wanneer in de tandartsenpraktijken?

Alle tandartsenpraktijken kunnen vanaf heden gebruik maken van het MyCareNet-platform voor het opvragen van de verzekerbaarheid van de patiënt.

Om gebruik te maken van dit platform dient u enkele stappen te ondernemen. Concreet moet u eerst en vooral bij het Riziv uw persoonlijk eHealth-certificaat aanvragen. Vervolgens moet u over de juiste versie beschikken van Baltes en de nodige configuratie verzorgen. De aanvragen van het certificaat kunnen nu reeds plaatsvinden. Corilus zal u in de komende tijd apart informeren rond de beschikbaarheid van de juiste Baltes -versie. Deze zal u via de gebruikelijke “upgrademethode” ontvangen en kunnen installeren.

5. Implementatie MyCareNet in uw praktijk

Zoals eerder aangegeven bestaat dit implementatietraject uit 2 grote blokken:
- Blok 1: Aanvraag van uw persoonlijk eHealth-certificaat bij het Riziv. 
- Blok 2: Upgrade van uw Baltesomgeving naar de juiste versie

Deze eerste stap staat op zich helemaal los van Corilus. Desalniettemin willen we onze klanten maximaal begeleiden en helpen om ook deze stap tot een goed einde te brengen.  Om dit te realiseren voorzien we 3 verschillende dienstformules waaruit u een keuze kan maken. Meer informatie rond deze 3 pakketten vindt u terug onder de rubriek “Wat kost MyCareNet”. Tevens kan u meteen via deze website ook uw keuze registreren.  Ga daarvoor naar de rubriek “Schrijf u hier in”.

Belangrijk om alvast in acht te nemen is dat, wanneer u kiest voor één van onze 2 comfortpakketten, het voor Corilus onmogelijk is om alle klanten tegelijk te installeren. Hoe sneller u zich inschrijft, hoe eerder u ingepland zal zijn voor de gekozen uitvoeringsvorm. Gezien de grote verwachte aantallen zullen we, in tegenstelling tot de normale manier van werken, de uitvoering van deze installaties steeds per regio uitvoeren. We vragen daarom reeds uw begrip dat u ditmaal geen specifieke datum/uur zal kunnen kiezen. Uiteraard wordt u door onze planningsdienst wel goed op voorhand verwittigd zodat u tijdig de nodige voorbereidingen kan treffen. Wel kan dit enkele weken duren nadat u zich ingeschreven heeft.

6. Algemene werking van MyCareNet

De MyCareNet-module in uw tandarstenbeheersoftware maakt een verbinding met de servers van de verzekeringsinstellingen (mutualiteiten) om de verzekerbaarheid op te vragen. De verbinding loopt via een beveiligde weg over internet.

Deze beveiligde weg over het internet noemt men het eHealth-platform. Dit platform is enkel toegankelijk voor zorgverstrekkers. Om toegang te krijgen heeft u als zorgverstrekker een eHealth-certificaat nodig.  Hiermee kunt u zich uniek identificeren en wordt de veiligheid gegarandeerd. Meer info rond het aanvragen van dit certificaat vindt u terug in onze rubriek “Handleidingen MyCareNet”.

Om de verzekerbaarheid van een patiënt via MyCareNet op te vragen volstaat een identificatie van de patiënt op basis van zijn INSZ-nummer (= rijksregisternummer).  Hiertoe kunnen o.a. volgende identificatiemiddelen gebruikt worden:

- Lezing van de elektronische identiteitskaart (eID en KidsID)
- INSZ-nummer opgeslagen in uw tandartsenbeheersoftware
- Kleefvignet van de mutualiteit

In sommige situaties (bv. pasgeborenen, ...) is het INSZ-nummer (nog) niet bekend. Het is dan ook mogelijk om de aanvraag van de verzekerbaarheidsgegevens met het nummer van het ziekenfonds + het inschrijvingsnummer van die patiënt bij zijn ziekenfonds door te sturen.

7. Praktische werking in de tandartsenpraktijk

Vanaf versie 3.x kan u vanuit Baltes de verzekerbaarheid opvragen via MyCareNet. Om er voor te zorgen dat elke gewenste configuratie ondersteund wordt, zijn er in Baltes verschillende instellingen mogelijk.

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van hoe dit praktisch en technisch in zijn werkt gaat.

Wanneer 's morgens de eerste tandarts arriveert in de praktijk dient hij voor de praktijk een eHealth-sessie op te starten. Hij krijgt deze vraag automatisch bij het openen van Baltes.  Om deze sessie te activeren moet hij zijn eID-kaart inlezen + overeenstemmende pincode ingeven. Vervolgens wordt er een sessie gestart die, volgens de huidige wettelijke bepalingen, 24u geldig blijft.
Als de eID-kaart van de tandarts niet gelezen kan worden (beschadigd, verloren, gestolen, ...) is er in de software een noodprocedure voorzien.  Men noemt dit een zogenaamde fallback-procedure. Let er wel op dat de overheid misbruik van deze mogelijkheid niet zal tolereren. Gebruik deze methode dan ook enkel in hoogste noodzaak.

Vervolgens zal bij het openen van een patiëntdossier en/of bij het verwerken van de afrekening de controle naar MyCareNet volledig automatisch of, indien anders ingesteld, manueel verlopen. 

Zoals gemeld kan u het gedrag van Baltes voor het opvragen van de verzekerbaarheid zelf bepalen. Tevens kan U voor elke gebruiker instellen op welke computers de eHealth webdiensten mogen gebruikt worden en op welke niet (bv. uw RX-computer).

De identificatie van de patiënt gebeurt op basis van zijn rijksregisternummer, dit dient dus ingevuld te zijn op het tabblad 'Algemeen' van de personalia. Het handigst is dat u gebruik maakt van een kaartlezer om altijd over de correcte patiëntgegevens te beschikken in Baltes.Indien een patiënt niet over een rijksregisternummer beschikt, zal het aansluitingsnummer van de patiënt bij zijn mutualiteit gebruikt worden ter identificatie.

Als u hebt ingesteld om de verzekerbaarheid automatisch te controleren bij het openen van een dossier, zal u enkel een melding krijgen als er een verschil is tussen de gegevens in Baltes en de gegevens uit de database van de mutualiteit. In de rechterzijbalk kan u steeds het tijdstip terugvinden waarop de gegevens het laatst werden opgehaald via MyCareNet. Het tijdstip zal in het groen worden getoond wanneer de gegevens vandaag werden opgehaald, anders wordt het in het rood weergegeven.

Baltes zal tevens automatisch de verzekerbaarheid van de patiënt op de verschillende data in de afrekening controleren wanneer u op de knop "Verwerken" drukt in de afrekening en u in de instellingen heeft aangegeven dat u deze controle wenst uit te voeren. Wanneer er verschillen zijn gevonden bv. een andere verzekeringswijze, zal Baltes u dit melden. Per mutualiteit en mutualiteitscode zal Baltes automatisch een afzonderlijk getuigschrift aanmaken.  Ook hier heeft u dus geen omkijken naar.

Zoals u merkt wordt eigenlijk alles automatisch uitgevoerd door uw softwareprogramma en moet u geen extra handelingen ondernemen!

Meer informatie ? Contacteer Corilus!.