français nederlands

VERLOOP van de installatie MYCARENET

MyCareNet pour Dentistes

Hoe verloopt de installatie?

Zoals eerder aangegeven in de rubriek “Implementatie MyCareNet in uw praktijk” bestaat dit implementatietraject uit 2 grote blokken:
- Blok 1: Aanvraag van uw persoonlijk eHealth-certificaat bij het Riziv. 
- Blok 2: Upgrade van uw Baltesomgeving naar de juiste versie

Uit testinstallaties is gebleken dat de handelingen nodig voor de uitvoering van blok 1 (zijnde: het aanvragen van de eHealth-certificaten, het installeren van tokens en de upgrade van de noodzakelijke softwarecomponenten) niet volledig automatiseerbaar zijn. De installatie dient daarenboven met de nodige zorg te gebeuren om uw systeem niet onnodig te vertragen. Naast het gratis “doe-het-zelf pakket” heeft Corilus ook nog twee betalende formules uitgewerkt waarbij wij het van u overnemen.

Afhankelijk van het door u gekozen pakket zal u dus zelf meer of minder handelingen moeten uitvoeren.Concreet kunt u dus kiezen tussen volgende pakketten:

Optie 1: Doe-het-zelf pakket

Op basis van de aangereikte handleidingen en filmpje voert u de installatie volledig autonoom uit. Bij dit pakket voorziet Corilus geen telefonische ondersteuning en ook geen ondersteuning ter plaatse.

Optie 2: Remote-comfort pakket

Hierbij zal een Corilus medewerker alle nodige werkzaamheden remote uitvoeren.  Voorwaarden om voor deze formule te kunnen kiezen zijn:
- U beschikt reeds over een werkende kaartlezer in Baltes
- Tijdens de uitvoering van de remote werkzaamheden is er voortdurend iemand in de praktijk aanwezig en beschikbaar. Dit is nodig omdat op bepaalde momenten fysiek eID-kaarten en dergelijke gelezen moeten worden

Optie 3: Onsite-comfort pakket

Hierbij zal een Corilus medewerker alle nodige werkzaamheden ter plaatse bij u in de praktijk uitvoeren.  Iedereen kan deze formule weerhouden. Het is belangrijk dat u de nodige voorbereidingen getroffen hebt om de werkzaamheden vlot te laten verlopen. Voor meer details, zie rubriek “Belangrijke voorbereiding”.

Concreet worden in dit geval volgende zaken uitgevoerd:

ANALYSE - De installateur zal een grondige analyse maken ter plaatse van de aanwezige hardware en infrastructuur

Nagaan of u reeds beschikt over goedgekeurde eID-kaartlezers
Indien u nog niet over goedgekeurde eID-kaartlezers beschikt, heeft onze installateur deze bij zich en kunt u deze onmiddellijk aankopen en laten installeren (*)

Nagaan of u beschikt over voldoende vrije USB-poorten op uw computer
Indien er niet voldoende poorten vrij zijn, heeft onze installateur een professionele USB-HUB voorradig en kunt u deze meteen aankopen (**)

Nagaan van de noodzakelijke softwarecomponenten en de juiste benodigde versie hiervan.

Nagaan of u beschikt over een betrouwbare antivirus beveiliging.
Indien u hierover niet zou beschikken, heeft de installateur een officiële versie voorradig en kan hij deze installeren (***)

 

INSTALLATIE - De installateur zal overgaan tot de installatie van de benodigde hardware- en softwarecomponenten

De benodigde Java, .NET en Windowscomponenten worden geïnstalleerd en geconfigureerd

De eID-kaartlezers worden geïnstalleerd en geconfigureerd met de correcte certificaten

Het persoonlijk eHealth-certificaat wordt samen met u aangevraagd voor alle tandartsen waarvoor de eID-kaart en pincode aanwezig is

Uw tandartsenbeheersoftware krijgt een upgrade naar de juiste versie

Bij de volledige configuratie in uw tandartsenbeheersoftware wordt uitgevoerd rekening gehouden met uw specifieke wensen

 

TESTING - De installateur zal het MyCareNet-systeem grondig testen

Uitvoeren van een eerste lezing

Korte uitleg over de werking en instelmogelijkheden

 

Tijdens deze installatie- en configuratiewerken zal de hinder in uw tandartsenpraktijk zoveel mogelijk beperkt worden. Uiteraard zal u even niet kunnen werken op de computer waarop onze installateur zijn werkzaamheden moet uitvoeren. In sommige situaties zal het noodzakelijk zijn om deze computer te herstarten. Indien deze computer dan de server is, zal er heel even in de praktijk niet gewerkt kunnen worden.
De tijdsduur van de globale installatie is moeilijk op voorhand te bepalen, daar dit afhankelijk is van een heel deel parameters. Daarom wordt er gewerkt met een forfaitaire prijs per tandartsenpraktijk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) De eID-kaartlezers zijn niet inbegrepen in de pakket-prijs. U kunt ze aankopen bij onze installateur aan 29 € excl. BTW per stuk. Om verder van alle functionaliteiten binnen Baltes te kunnen genieten dient u te beschikken over de module en/of de juiste contractformule.

Corilus heeft hierbij gekozen voor de Cherry eID-kaartlezer met een iets zwaardere voet.  Deze zijn robuuster, lezen sneller de eID-kaart en hebben een kaartgleuf langs de bovenzijde wat het gebruik ervan drastisch optimaliseert. Naast deze technische kwaliteiten kiest Corilus ook voor een standaardisatie van de kaartlezers zodat u ook nadien snel geholpen bent bij pannes.  Bovendien is de Cherry kaartlezer een officieel goedgekeurde eID-kaartlezer door de Belgische instanties. Ten slotte is het uitsluitend deze Cherry eID-kaartlezer die met de Baltessoftware werkt.

(**) Corilus voorziet een professionele USB HUB. Deze kunt u bij onze installateur aankopen aan 19,66 € excl. BTW per stuk.

(***) Corilus maakt gebruik van de Trend Micro Offiscan-oplossing. De jaarlijkse kostprijs is afhankelijk van het aantal te beveiligen PC's in de praktijk. Voor 1 PC is de bijdrage 35 € excl. BTW per jaar.